TARIEVEN 
 
Vrijblijvend informatief gesprek (telefonisch) 
15 minuten                                                                                                      gratis 
 
Intakegesprek (duur 90 minuten( inclusief informatiemap 
met voedingsadvies, mogelijk suppletie advies , en tips!                        €  75,00
 
Vervolgconsult (duur 45 -60 minuten) incl. meting voedingsstoffen, 
vitaminen, mineralen, en/of voedselovergevoeligheden                       €  50,00 
 
Voortgangsgesprekken (duur 30 minuten)                                                €  32,50 
Voortgangsgesprekken (duur 60 minuten)                                                 €  50,00
 
Aromatouch behandeling  (duur 60 min)                                                  €   50,00 
 
EMB test (Energetisch Morfologische bloedtest) in 
combinatie met consult (30 min.voor afname test) , vervolg consult 
(30 min.) voor het bespreken uitslag onderzoek en advies                     € 155,00
 
EMB test (nieuwe cliënten) incl. intakegesprek (90 min.) afname
test , verzendkosten  en vervolgconsult (45 min. ) voor bespreken
uitslag onderzoek en advies                                                                        € 210,00
 
Gewichts/weegconsult  (duur 15 minuten)                                                €  15,00 
 
Intakegesprek kind (duur 45-60  minuten)  (incl. informatiemap
met voedingsadvies, mogelijk suppletie advies en leefstijl tips!               €  55,00 
 
Vervolgconsult kind  (duur 45 minuten)                                                       €  45,00 
 
Voortgangsgesprekken kind (duur 30 minuten)                                         €  30,00
 
Leefstijlswitch (3 stappenplan) voor meer vitaliteit en energie-
herstelplan incl. intakegesprek (90 min.) incl. informatiemap met 
voedingsadvies en mogelijk suppletie advies en tips , vervolg consult
(45 min) incl. energetische meting voedingsstoffen, vitaminen , 
mineralen en/of voedselovergevoeligheden en vervolgconsult 
(30 min.)                                                                                                            € 155,00
Leefstijlswitch (3 stappenplan) incl. EMB test                                               € 230,00
 
Telefonisch consult (45.minuten)                                                                    €   40,00  
Telefonisch vervolgconsult (30 minuten)                                                       €   25,00 
 
Telefonisch intakegesprek, telefonisch vervolgconsult  
en 3 x online begeleiding                                                                                € 140,00 
 
Tarieven begeleiding afvallen (zie rubriek afvallen)