LEZINGEN/PRESENTATIES 
 
Op verzoek en eigen initiatief geeft Puurvit lezingen over het begrip Stralingsbelasting . 
Dit als ondersteuning voor de bewustwordingg bij een breder publiek over de mogelijke conseqenties voor de algehele gezondheid. 
 
Zo werken wij samen met diverse meetspecialisten en gastsprekers welke wij indien gewenst uitnodigen voor verdieping en verbreding van kennisoverdracht. 
 
Bent u als bedrijf, instelling of school geinteresseerd in een lezing en/of presentatie over stralingsbelasting dan verzorgen wij dit graag voor u.